Friday, September 30, 2016

TERTIB MENAIK TERTIB MENURUN

Maksud tertib menaik :
Menyusun nombor-nombor daripada nombor terkecil hingga ke nombor terbesar nilainya.
Contoh ; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Maksud tertib menurun :
Menyusun nombor-nombor daripada nombor terbesar hingga ke nombor terkecil nilainya.
Contoh : 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

No comments:

Post a Comment