Sunday, December 16, 2012

REFLEKSI PENGAJARAN STAIL D - STAIL SEMAK KENDIRI


Stail semak kendiri adalah kelolaan kumpulan saya sendiri iaitu Nik Noradilla dan Amira.  Sejujurnya untuk melakukan stail ini dalam pross pengajaran dan pembelaran pendidikan jasmani, saya mrasakan suatu bebanan kerana RPH yang kami hasilkan dikritik olh pensyarah, namun kami perbaiki lagi demi meningkatkan kualitinya untuk diterjemahkan didalam pengjaran mikro kami.  Terlebih dahulu, stail ini adalah berkaitan dengan cara penilaian sendiri. Stail  semak kendiri (Stail D) adalah lanjutan daripada stail pembelajaran, iaitu stail perintah (stail A), stail kaedah latihan (stail B) dan stail bergandingan (stail C). Dalam stail ini guru  bertindak  memastikan semua pelajaran, kriteria dan keputusan logistik. Tugas murid pula ialah belajar secara sendiri dan memeriksa hasilan kerja mereka sendiri berdasarkan kriteria yang disediakan oleh guru. Berdasarkan kepada kemahiran yang telah dipelajari, pelajar akan melakukan penilaian kendiri semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengajaran stail D, penekanan lebih kepada individu atau pelajar untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.

     Alhamdulilah, setelah berusaha akhirnya RPH kami diterima dan berdasarkan RPH tersbbut saya dan Amira menglolakan pengajaran mikro kami.  Sjujurnya amat sukar untuk mengawal sbuah kelas.  Hal ini krana dngan bermacam ragam dan karenah pelajar yang ditempuhi, susunan aktiviti juga nampaknya mempunyai kekangan yang tersendiri.  Seperti kumpulan lain, kami memulakan pengajaran mikro kami dngan taklimat ringkas dan aktiviti memanaskan badan seterusnya terus kpada aktiviti lain.  Saya dan rakan menaysarkan murid darjah empat dan kami memilih kmahiran asas lokomotor sbagai tunjang pngajaran kami.  Kami melakukan  aktiviti yang mengkehendaki pelajar-plajar supaya bergrak dari satu stesen ke stesen yang lain untuk melakukan prgerakan lokomotor namun kawalan kelas pula menjadi masalah apabila arahan yang diberi tidak didengari. Saya berpendapat mungkin arahan ayang saya berikan kurang jelas, merka tidak faham ataupun ‘volume’ suara saya terlalu rendah.  Mungkin itu adalah kelemahan saya dan saya mengaku serta berazam untuk memperbaikinya di masa akan datang.

     Melalui pngalaman saya, saya melihat stail D sbagai satu stail yang guru boleh menilai kemampuan dan perkembangan pelajar dalam melakukan aktiviti melalui senarai semak kendiri kerana penilaian itu dilakukan oleh pelajar itu sendiri.  Guru juga mempercayai pelajar bersikap jujur sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran serta dalam aktiviti penilaian kendiri kerana penilaian tersebut  mesti berdasarkan kemampuan atau kemahiran mereka sterusnya merka dapat menilai tahap kemampuan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari.  Sebetulnya pelajar perlu memberi maklumbalas kendiri secara jujur dan ikhlas semasa mengisi ruangan catatan di lembaran kriteria senarai semak kendiri.  Selain itu, pelajar  juga bpleh mengenalpasti had keupayaan diri mereka sendiri. Mereka  dapat mengenalpasti keupayaan, kejayaan atau kegagalan diri mereka sendiri. 

     Kelemahan stail ini pula ialah jangka masa yang pendek menghalang pelajar dari mempelajari tentang keupayaan atau kemampuan sendiri, selain itu Stail D kurang berkesan sekiranya saiz kelas terlalu besar kerana akan mengalami masalah untuk mengawal kelas.  Rekod atau catatan mungkin kurang tepat berdasarkan sifat kejujuran murid.  Manakala murid yang tidak tahu membaca akan mengalami masalah untuk melengkapkan kad senarai semak kendiri.

     Itulah serba sedikit kekuatan serta kelemahan dan pengalaman saya semasa mengelokakan pengajaran mikro tersbut.  Meskipun banyak kekurangannya namun kami telah membuat sehabis baik dan semampu kami untuk memastikan bahawa pengajaran mikro itu berjaya.  Adakalanya kawalan kelas bukanlah salah murid semata-mata, mungkin juga brpunca dari kelemahan guru. Meskipun kurang berjaya dari segi pnyusunan aktiviti dan kawalan kelas namun stidaknya saya mmeperoleh pngalaman baru

No comments:

Post a Comment