Tuesday, December 18, 2012

REFLEKSI PENGAJARAN STAIL H – STAIL HASILAN TERCAPAHStail penemuan bercapah dikelolakan oleh rakan sekelas saya iaitu Muhammad Azri dan Muhammad Faris Edhwan.  Stail pengajaran jenis ini melibatkan kemampuan dan kesanggupan pelajar yang mempunyai pelbagai penemuan yang tidak terhad dan membolehkan  pelajar membuat penyelesaian masalah dengan cara tersendiri bergantung kepada pengetahuan  dan kemahiran yang sedia ada. yang menekankan kepada pelbagai idea dan kemahiran murid. Pelajar dianggap sebagai manusia yang menggunakan pemikirannya untuk mencari alternatif – alternatif yang sesuai daripada pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan  masalah yang telah dikemukakan. Stail ini  merupakan penemuan mencapah .

     Seperti biasa, seperti mana-mana kumpulan yang lain, Azri dan Faris mnyediakan satu aktiviti pendidikan jasmani.  Bagi memulakan kelasnya mereka melakukan aktiviti pemanasan badan terlebih dahulu kemudian meneruskan dengan aktiviti.  Seperti  mana-mana kumpulan juga, saya perhatikan apabila mereka memberi arahan, arahan yang diberikan kurang jelas dan ‘volume’ suara juga rendah, jadi suara mereka brtindan dengan suara rakan-rakan yang teruja dan bercakap-cakap.  Dari segi aktiviti, bagi saya, aktiviti yang mreka pilih adalah sesuai untuk sasaran murid mereka dan saya sebagai pelajarnya seronok melakukan aktiviti tersebut.

     Antara kekuatan stail pengajaran mereka ialah Menggalak perkembangan minda pelajar. Pelajar tidak terkongkong dengan arahan guru kerama mereka bebas untuk melontarkan idea kreatif mereka.  Aktiviti pembelajaran juga menjadi   lebih menarik dan mencabar.  Slain itu Pelajar juga  dapat melakukan aktiviti secara bebas mengikut kebolehan masing – masing disamping dapat memupuk semangat bersaing di kalangan individu kearah pemantapan kemahiran dan akhir sekali pelajar dapat membuat penilaian kendiri tentang kemahiran yang mereka pelajari.  Sejujurnya kelas kendalian mereka agak bagus, mungkin cuma kawalan kelas sahaja yang kurang memuaskan.

     Disetiap kekuatan, terdapat juga kelemahan disebaliknya.  Begitu juga dengan stail ini.  Oleh kerana stail ini mmerlukan pelajar untuk memebuat penilaian kendiri jadi agak sukar untuk menentukan kejujuran pelajar kerana mreka smua mahu kleihatan bagus pada pandangan guru.  Selain itu   masa pembelajaran yang panjang bolh mnegudang kebosanan dalam kalangan pelajar.  Usahkan kanak-kanak yang sbenar merasakan begitu, kami orang dewasa yang berlakon sebagai kanak-kanak juga dapat merasainya.  Bagi saya , stail hasilan mencapah ini sesuai untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang jumlah pelajarnya kecil kerana lebih senang untuk diuruskan namun stail ini kurang sesuai untuk pelajar yang lemah.  Hal ini kerana Stail H lebih menumpukan kepada perkembangan idea pelajar, (kognitif) pengajaran berpusatkan kepada pelajar serta memberi kebebasan kepada pelajar untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah yang diberi jadi kurang sesuai untuk pelajar yang lemah kerana stail ini melibatkan elemen kognitif yang tinggi.

No comments:

Post a Comment