Wednesday, December 5, 2012

STAIL HASILAN TERCAPAH - (DEFINISI, KONSEP, OBJEKTIF)


      DEFINISI :
        Stail hasilan tercapah melibatkan kemampuan dan kesanggupan pelajar yang mempunyai pelbagai penemuan yang tidak terhad dan membolehkan pelajar membuat penyelesaian masalah dengan cara tersendiri bergantung kepada pengetahuan dan  kemahiran yang sedia ada.

       KONSEP :

•Pelajar dianggap sebagai manusia yang menggunakan pemikirannya untuk mencari alternatif alternatif yang sesuai daripada pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan masalah yang telah dikemukakan.
•Stail ini merupakan penemuan mencapah yang menekankan kepada pelbagai idea dan kemahiran murid.

OBJEKTIF :
•Stail hasilan tercapah ini telah berjaya dilaksanakan apabila tindakbalas diberikan dengan menyumbangkan pelbagai idea dalam menyelesaikan masalah tertentu.
•Terdapat beberapa objektif  dalam melaksanakan stail hasilan tercapah ini. Antara objektif tersebut ialah;
•Objektif mata pelajaran (Subject Matter Objectives):
•Untuk mencari dan menghasilkan pelbagai jawapan atau pelbagai penyelesaian kepada soalan atau masalah.
•Untuk menghasilkan pengalaman bercapah dalam operasi kognitif tertentu.
•Untuk mencari pelbagai kemungkinan alternatif yang boleh ada dalam setiap kandungan.
•Untuk melihat sesuatu dalam kandungan sebagai pembangunan dan perkembangan.
•Untuk membina kebolehan dalam menentukan penyelesaian untuk tujuan tertentu.
•Objektif kelakuan (Behavior Objectives)
•Hasil daripada pelbagai jawapan atau respon yang diberikan, ianya dapat menjadi perangsang dalam rasa puas hati.
•Untuk menjadikan pelajar berfikiran bercapah dalam operasi kognitif melalui rangsangan yang diberikan.
•Untuk menjadikan emosi, kognitif, dan sosial menghasilkan pelbagai idea alternatif 
•Untuk menerima pendekatan yang digunakan oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah atau sesuatu isu dengan cara penyelesaian yang berbeza.
•Untuk bertolak-ansur dan menerima buah fikiran atau pendapat orang lain.
•Untuk merasakan kekuatan emosi dan kognitif  di mana penghasilan idea boleh dibina.


No comments:

Post a Comment