Thursday, December 20, 2012

REFLEKSI STAIL I - REKA BENTUK PELAJAR              Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus pendek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ini, saya telah menerima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagai bakal guru. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan, saya mula lebih mengenali serta memahami tentang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang sebelum ini saya tidak pernah didedahkan secara terperinci seperti ini.
              Semasa pembentangan tentang stail l iaitu reka bentuk pelajar, saya mula mamahami dan mengetahui tentang ilmu yang baru. Melalui pemahaman saya, stail I ini lebih menekankan kepada murid dan guru hanya sebagai pemerhati sahaja. Pelajar bebas memilih aktiviti yang akan mereka jalankan. Guru merekabentuk bahan- bahan penting semasa aktiviti murid tersebut. Manakala, pelajar mencari penemuan serta membina soalan- soalan atau permasalahan bagi bahagian penting tersebut dan seterusnya mencari jalan penyelesaian. Satu model bagi satu cara yang sistematik dalam menyelidik dan meneliti satu isu dalam membuat komponen- komponen tersebut serta susunan atau urutan yang sesuai bagi komponen ini.
          Antara objektif stail l ataupun reka bentuk pelajar ini ialah memaksimumkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan interaksi secara dua hala antara murid dan guru. Melalui stail ini, murid bebas untuk memilih aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Oleh itu, proses ini akan mencapai tahap maksimum kerana penglibatan murid pada tahap yang maksimum. Selain itu, objektif lain yang boleh dicapai ialah meningkatkan peluang kepada individu dalam proses pembelajaran berdasarkan bidang kognitif dan kemampuan fizikal dalam sesuatu topik khusus.
          Semasa sesi pembentangan stail l ini juga saya dapat mengenal pasti beberapa kelemahan dan kekuatan stail ini. Antara kekuatan stail ini ialah meningkatkan kognitif pelajar dan kemahiran fizikal mereka. Hal ini kerana mereka akan berfikir dan memilih aktivit yang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Di sini guru telah megasah minda mereka untuk berfikir secara kreatif. Antara kelemahan yang dapat dilihat pula ialah stail ini memerlukan masa yang panjang. hal ini kerana guru perlu memberi masa kepada murid untuk memilih aktiviti yang mereka rancang. Kelemahan yang kedua ialah kawalan disiplin murid juga akan menjadi lemah. Guru akan mengalami masalah dalam pengawalan kelas. Hal ini kerana guru memberi ruang kepada murid merancang aktiviti mereka sendiri namun ada masanya murid akan melakukan aktiviti yang tidak berkaitan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran. Kelas akan menjadi bising dan tidak terkawal lebih- lebih lagi jika bilangan murid dalam kelas ramai.
Tambahan pula, melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi semasa pengajaran stail l ini, dengan izin Allah s.w.t, saya akan praktikan sebaik mungkin nanti. Setelah saya banyak membuat pencarian maklumat, saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar. Saya juga mula sedar kepentingan subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ini dimana dengan hanya betul-betul memahaminya barulah saya dapat melaksanakan tugas saya sebagai guru nanti dengan sebaik mungkin bagi melahirkan modal insan yang sempurna.
              Saya juga mula merasai kepentingan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ini terhadap diri saya kerana sebagai bakal guru, satu hari nanti semua ilmu ini pasti saya perlukan untuk melaksanakan tugas harian sebagai seorang guru yang begitu mencabar. Saya sebagai bakal guru yang akan mengajar dahulu di sekolah rendah pasti akan menghadapi pelbagai situasi yang mungkin saya tidak pernah pikirkan sebelum ini. Melalui pembelajaran ini, sedikit sebanyak telah membantu saya dalam membuat persediaan dalam menghadapi dunia perguruan ini.
              Secara keseluruhannya, tugasan kerja kursus pendek ini telah memberikan banyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih mencintai profesion yang mulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan negara.

No comments:

Post a Comment