Saturday, December 8, 2012

STAIL PENGAJARAN BERPUSAT (DEFINISI, CIRI-CIRI, KRITERIA PELAKSANAAN, KEBAIKAN, KEBURUKAN)


DEFINISI :
Mencari jawapan dengan menggunakan proses penemuan .
Kaedah pengajaran berdasarkan kepada sebab, logik, fikiran kritis dan cuba jaya
Pelajar akan membuat keputusan mengenai pengurusan kognitif untuk mengatasi masalah yang dihadapi.


CIRI-CIRI :


 1. Peranan guru hanya lebih dominan dalam fasa pengajaran dan pembelajaran pra impak dan pasca impak sahaja.
 2. Guru hanya bertindak memberikan sesuatu masalah kepada pelajar atau kumpulan pelajar iaitu dalam fasa pra impak.
 3. Pelajar melakukan aktiviti sendiri atau secara berkumpulan tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru.
 4. Pelajar bebas menggunakan kaedah dan pendekatan yang difikirkan sesuai dalam proses menyelesaikan masalah.
 5. Peruntukan masa bagi setiap pelajar atau kumpulan untuk melakukan aktiviti adalah mencukupi bagi menyelesaikan masalah yang diberikan.
 6. Guru hanya bertindak sebagai pemudah cara dalam aktiviti yang dipilih oleh pelajar.
 7. Stail ini boleh dilakukan secara individu , berpasangan atau secara berkumpulan.KRITERIA PELAKSANAAN :


 1. Hanya mempunyai satu tindakbalas yang betul.
 2. Tumpuan yang khusus serta idea iaitu ia bergantung kepada struktur daripada tingkah laku, pertuturan yang digunakan bagi memperkenalkan tugasan yang diberikan kepada pelajar.
 3. Merupakan suatu proses pembuktian secara praktikal dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan.
 4. Tindakbalas perlakuan mewakili analisis lakuan secara mekanikal.
 5. Membawa kepada rangkaian lakuan yang lebih spesifik.
 6. Memerlukan pelajar membuat penemuan sendiri dengan mengehadkan tindakan yang dilakukan.No comments:

Post a Comment