Friday, December 14, 2012

REFLEKSI STAIL B – STAIL LATIHAN


Stail latihan ini telah dikelolakan oleh kumpulan Nursyahirah dan Siti Nor Syahirah.  Mereka menggunakan stail latihan untuk mengajar murid tahun 2 KSSR kemahiran membaling dan menangkap bola.  Kelas pada pagi itu dimulakan dengan sdikit taklimat oleh Syahirah dan aktiviti memanaskan badan oleh Nursyahirah.  Dari awal sehinggalah tamat sesi pengajaran, saya merasakan bahawa kemahiran yang dipilih mereka amat sesuai untuk sasaran murid-muridnya.  Saya dan rakan-rakan yang berlakon mnjadi murid amat seronok kerana kemahiran yang diajarkan bukan saja senang malahan menyeronokkan. 

     Stail latihan ini ialah satu kaedah pengajaran di mana guru memberikan tugasan kepada pelajar, pelajar melakukan tugasan tersebut untuk satu tempoh masa tertentu.  Guru akan memerhati prestasi murid dan memberikan maklum balas kepada pelajar. Ntara kandungan aktiviti kumpulan mereka ialah secara berkumpulan dan berpasangan, kami dikehendaki membaling dan menangkap bola dengan teknik yang betul.  Pada mulanya kelas kedengaran bising kerana kawalan kelas yang kurang memuaskan sementelah cuaca juga semakin panas menyebabkan ‘murid-murid’ tidak selesa serta kurang memberikan kerjasama namun apabila aktiviti secara berpasangan dilakukan, kawalan kelas kembali tenang.

     Antara kekuatan yang dapat saya kenal pasti melaui stail pengajaran dan pemblajaran ini adalahIsi pelajaran yang diajar adalah tetap dan tidak berubah serta  mudah untuk dipelajari oleh murid.  Contohnya kemahiran membaling dan menangkap bola sperti yang ditunjukkan oleh Nursyahirah amat senang diikuti olh kami, saya berpendapat, jika diajar untuk kanak-kanak tahun dua juga pasti mreka senang dan seronok memepelajarinya kerana sesuai dengan keupayaan serta tahap mereka.  Guru bertindak sebagai fasilitator yang dapat menegur dan menunjuk cara jika ada kesilapan yang dilakukan murid. Stail pengajaran ini juga membolehkan Komunikasi secara dua hala berlaku iaitu antara guru dengan murid, murid dengan murid yang secara tak lengsung melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran.

     Kelemahan stail ini pula ialah pelajar cepat menyelesaikan masalah sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran sebenar tamat.  Hal ini terbukti apabila sebelum guru smpat memberikan maklum balas dan menunjukkan cara yang btul, murid sudah siap melakukan kemahiran tersebut.  Selain itu, Perkembangan minda atau kognitif pelajar kurang digunakan kerana lebih tertumpu pada aspek psikomotor. Pelajar juga akan merasa terkongkong kerana terikat dengan aktiviti yang dijalankan sedangkan pelajar sudah menguasai kmahiran yang diajarkan dan aktiviti yang dijalankan tertumpu kepada maklumbalas guru jadi sdikit sebanyak mengundang kebosanan kepada pelajar.

          Secara ringkas dapatlah saya simpulkan bahawa stail latihan yang dikelolakan oleh mereka ini pada pandangan saya berjaya kerana berupaya memilih aktiviti yang sesuai dengan tahap dan keupayaan pelajar-pelajarnya Cuma  kawalan kelas sedikit terganggu akibat cuaca yang panas tapi itu tidak menjejaskan aktiviti mereka.

No comments:

Post a Comment