Tuesday, June 10, 2014

16 NILAI MURNI

 1. 16 NILAI MURNI

   
  Baik hati

 1. Berdikari

 1. Hemah tinggi

 1. Hormat-menghormati

 1. Kasih sayang

 1. Keadilan

 1. Kebebasan

 1. Keberanian

 1. Kebersihan fizikal dan mental

 1. Kejujuran

 1. Kerajinan

 1. Kerjasama

 1. Kesederhanaan

 1. Kesyukuran

 1. Rasional

 1. Semangat bermasyarakat

No comments:

Post a Comment