Saturday, June 21, 2014

PERMAINAN MAKA BERKATALAH SIMON.

PERMAINAN MAKA BERKATALAH SIMON.

(Bina ayat menggunakan perkataan yang disebut oleh Simon, secara lisan)

Simon kata, ‘saya’.
Simon kata ‘beta’.
Simon kata ‘patik’
Simon kata, ‘kami’.
Simon kata, ‘kita’.

Simon kata ‘hamba’.

No comments:

Post a Comment