Tuesday, June 10, 2014

AKTIVITI STESEN IDEA UTAMA IDEA SAMPINGAN

STESEN 1
Baca arahan di bawah :
1.                       Tulis idea sampingan berdasarkan idea utama yang diberi.
2.                       Gunakan ransangan gambar sebagai panduan untuk menulis idea sampingan.

STESEN 2
Baca arahan di bawah :
1.           Tulis idea utama berdasarkan idea sampingan yang diberi.
2.           Rujuk guru jika mahukan kepastian.


STESEN 3
Baca arahan di bawah :
1.           Baca idea utama yang diberi.
2.           Tulis idea sampingan berdasarkan idea utama.
3.           Untuk menulis idea sampingan, jawab soalan yang diberi.

STESEN 3
Idea utama :
Setiap kumpulan harus melalui enam hentian dalam aktiviti ini.
Idea sampingan :
______________________________________________________________________________________________
(Soalan ransangan : Apakah yang perlu dilakukan pada setiap stesen?)

Apakah yang perlu dilakukan pada setiap stesen?

STESEN 4
Baca arahan di bawah :
1.           Baca idea sampingan yang diberi.
2.           Tulis idea utama berdasarkan idea sampingan.
3.           Untuk menulis idea utama, jawab soalan ransangan yang diberi.

STESEN 4
Idea utama :
Aktiviti mencari harta karun ___________________
(Soalan ransangan : Aktiviti mencari harta karun berfaedah atau tidak?)

Idea sampingan :

Aktiviti mencari harta karun dapat memupuk semangat perpaduan.

No comments:

Post a Comment