Thursday, June 26, 2014

Cara-cara membuat sinopsis berdasarkan teks berita

Cara-cara membuat sinopsis berdasarkan teks berita :

1.   Membaca teks berita terdahulu.
2.   Mencatat isi berita.
3.   Menulis ringkasan isi berita.
4.   Gunakan ayat yang padat, efektif, dan menarik.

5.   Sinopsis berita tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari berita.

No comments:

Post a Comment