Sunday, June 22, 2014

AKTIVITI MEMBINA CERITA MENGGUNAKAN PERKATAAN DALAM TEKS

Arahan :
1. Pilih sekurang-kurangnya tiga perkataan berimbuhan yang terdapat di dalam teks ‘Pemanas Air’.
2. Kemudian, bina satu cerita menggunakan ketiga-tiga perkataan berimbuhan tersebut.
3. Bina sekurang-kurangnya tiga ayat dalam satu cerita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


No comments:

Post a Comment