Wednesday, June 18, 2014

Contoh lembaran pemulihan

Lembaran pemulihan
Jawab soalan di bawah :

1.  Bagaimanakah air masak disimpan?

·       ________________________________________________

·       ________________________________________________

·       ________________________________________________

2.  Apakah akibat jika minum air yang tidak dimasak?

·       ______________________________________________
·       ______________________________________________
·       ______________________________________________
·       ______________________________________________
·       ______________________________________________

3.  Bagaimanakah cara untuk mengamalkan amalan minum air masak dalam kehidupan seharian?

·       __________________________________________________________________________________________________

·       __________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment