Friday, October 10, 2014

CONTOH REFLEKSI PROJEKREFLEKSI PROJEK KECIL (PROGRAM ?)
Pada ?, saya telah melaksanakan projek kecil secara individu. Mentor saya iaitu ? meminta saya membuat projek berasaskan motivasi bagi projek kecil. Saya bersyukur kerana diberi tugasan yang saya rasa tidak begitu sukar dan tidak perlu menggunakan kewangan. Sepanjang projek ini dijalankan, saya dapat kenal pasti beberapa kekuatan, kelemahan dan cadangan penambah baikan.

Kekuatan projek ini adalah dapat memberi peluang kepada pelajar untuk membina hubungan yang baik tanpa mengira usia, bangsa dan agama. Hal ini dapat dilihat semasa mereka bekerjasama untuk membuat kad raya untuk semua guru ?. Saya dapat lihat juga bahawa walaupun mereka berlainan bangsa dan agama, mereka tetap boleh bersatu untuk membuat kad raya. Kasih sayang antara murid-murid tahun 1, 2 dan 3 juga dapat dieratkan kerana mereka saling bekerjasama untuk membuat kad raya. Selain itu, mereka begitu gembira dan seronok ketika membuat kad raya tersebut. iringan lagu-lagu raya sememangnya dapat meningkatkan semangat mereka untuk membuat kad raya.

Seterusnya, kelemahan yang dikenal pasti sepanjang projek ini dijalankan adalah mengenai cara saya mengatur dan mengendalikan murid-murid. Walaupun sudah berbincang dengan rakan internship bersama iaitu ?, namun hal yang kami fikirkan tidak sama dengan perkara yang telah berlaku. Mungkin pengalaman mengendalikan murid-murid tahap 1 dalam sesuatu program. Semasa hari tersebut, suasana agak kelam-kabut dan murid-murid sukar dikendalikan kerana terlalu bising. Dengan situasi saya yang sedang berpuasa, amat sukar untuk melawan suara murid-murid yang begitu ramai dan masih keanak-anakan. Mereka juga tidak boleh mengikut arahan yang diberi. Mungkin arahan yang saya berikan juga kurang jelas.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas, terdapat cadangan penambah baikan yang sesuai untuk dilakukan. Hal ini untuk memastikan kesilapan yang sama tidak akan berulang. Saya perlulah memikirkan strategi yang memudahkan pergerakan murid-murid. Saya juga perlu lebih tegas dalam memberikan arahan. Di samping itu, arahan yang perlu diberikan juga haruslah jelas, tepat dan padat.

Tuntasnya, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapatlah saya melaksanakan projek kecil ini. Ketiga-tiga projek telah saya laksanakan. Saya juga bersyukur kerana warga nama sekolah? sudi memberikan kerjasama sepanjang program ini dijalankan. Sekian.

No comments:

Post a Comment