Sunday, October 26, 2014

Model peringkat-peringkat proses kaunseling (Model Brammer)Brammer (1973) pula mengatakan bahawa proses kaunseling mempunyai lapan peringkat iaitu

1.                  Penyediaan dan kemasukan

2.                  Penjelasan tentang mengapa klien memerlukan kaunseling

3.                  Menstruktur atau merangka proses kaunseling selanjutnya seperti bagaimana kaunselor dan klien dapat bekerjasama, had-had masa, peranan masing-masing, membuat perjanjian, iaitu kedua-dua akan berusaha mencapai matlamat.

4.                  Perhubungan mesra/membina perhubungan

5.                  Penerokaan masalah klien

6.                  Pengukuhan apabila klien mengamalkan kemahiran-kemahiran baru

7.                  Perancangan yang rasional

8.                  Penamatan iaitu merumuskan pencapaian.

No comments:

Post a Comment