Friday, October 24, 2014

Model peringkat-peringkat proses kaunseling (Model Mizan dan Halimatun)Mizan dan Halimatun (2002) juga telah membahagikan proses kaunseling kepada enam langkah iaitu

1.         Menyediakan Prasesi

            Bagi klien yang datang dan membuat temu janji, kaunselor perlu bersedia untuk mengetahui serba sedikit tentang profil klien demi memudahkan kaunselor membentuk hubungan dan memberikan pertolongan.

2.         Membina Hubungan; Melayan, Mendengar dan Memahami

            Kejayaan membina hubungan yang baik dengan individu yang meminta pertolongan adalah penting dalam memulakan sesi kaunseling. Kaunselor boleh mengujudkan hubungan yang baik ini dengan menunjukkan tingkah laku tanpa lisan yang mesra, menunjukkan keinginan menolong, mendengar perkara yang diperkatakan, mendengar luahan perasaan, tidak cepat membuat penilaian dan cuba memahami klien.

3.         Meneroka dan Menganalisis Masalah

Permasalahan yang dikemukakan oleh klien perlu diteroka. Tujuannya ialah supaya kaunselor dan klien dapat memahami permasalahan berkenaan dengan betul dan objektif khususnya dari aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan klien.

4.         Mengenalpasti Punca Masalah

            Klien perlu dibantu supaya dia dapat melihat di mana punca masalah bagi memudahkan proses intervensi dilakukan. Ini kerana masalah selalunya kompleks dan berkait-kait sehingga tidak dapat dipastikan yang mana punca utama dan yang mana masalah sampingan.

            Di peringkat ini juga kaunselor dan klien berbincang mengenai pilihan atau alternatif yang boleh digunakan bagi mencapai matlamat kaunseling.

5.         Mengambil Tindakan

Pilihan atau alternatif yang telah dipilih perlu disusuli dengan tindakan iaitu klien akan melaksanakan pilihan yang telah dipersetujui bagi mengatasi masalahnya.

6.         Menamatkan Sesi

Penamatan dilakukan pada setiap sesi atau setelah permasalahan klien dapat diuruskan.

No comments:

Post a Comment