Sunday, October 12, 2014

CONTOH BORANG SOAL SELIDIKSOAL SELIDIK PROJEK ?

Arahan : Sila tanda / pada ruangan yang disediakan.

RESPONDEN :

Pentadbir

GuruNo
Perkara
Ya
Tidak

1.

Projek ?? dapat memberi ruang dan peluang kepada pelatih guru untuk menguruskan sesuatu aktiviti.
2.

Projek ?? dapat mengeratkan lagi hubungan sillaturrahim antara pelatih guru dengan warga sekolah.

3.

Projek ?? dapat menguji komitmen pelatih guru dalam melaksanakan projek dengan sempurna
4.

Projek ?? dapat meningkatkan keyakinan diri guru pelatih?

Catatan : (Jika ada)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment