Friday, October 10, 2014

Lembaran kitar semulaArahan : Bina ayat tunggal berdasarkan perkataan rangsangan yang telah disenaraikan di bawah. 

1. plastik       2. kaca         3. aluminium   
4. kertas       5. logam
1._____________________________________________________________
______________________________________________________________

2.____________________________________________________________
______________________________________________________________

3.____________________________________________________________
______________________________________________________________

4.____________________________________________________________
______________________________________________________________

5.____________________________________________________________
______________________________________________________________


 

No comments:

Post a Comment