Tuesday, October 14, 2014

Contoh minit mesyuarat programSK ?
MINIT MESYUARAT PROGRAM ?
Kali Pertama 

Tarikh : ?
Masa   : 12.30 Tengah Hari
Tempat : Bilik Gerakan
Pengerusi : ?
 
Kehadiran :
Nama guru

AGENDA :
1.    Ucapan pengerusi
2.    Agihan tugasan Ahli Jawatan kuasa (AJK)
3.    Belanjawan program
4.    Perkara berbangkit
5.    Hal-hal lain
6.    Ucapan penangguhan

1.0  ucapan pengerusi
1.1   

(Makluman )
2.0  Agihan tugas AJK
2.1   
(Makluman)

3.0  Belanjawan program
3.1   
(Makluman)
4.0  Perkara berbangkit
4.1   
(Semua guru)
5.0  Hal-hal lain
5.1   
(Semua guru)
6.0  Ucapan Penangguhan
6.1  Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru. Mudah-mudahan segala apa yang dirancang akan dapat dijalankan dengan jayanya.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.00 Tengah hari


Ditatat dan disediakan oleh:                                        Disemak oleh :

.........................................                                           .............................................
(?)                                                                                (?)
Setiausaha ?                                                               Guru ?
SK?                                                                             SK ?

No comments:

Post a Comment