Thursday, October 23, 2014

Model peringkat-peringkat proses kaunseling (Model Lewis)Lewis (1972) membahagikan proses kaunseling kepada lima tahap iaitu

1.         Menentukan tujuan/matlamat klien iaitu sebab mengapa dia memerlukan perkhidmatan kaunseling.

2.         Memberi definisi/penerangan tentang proses kaunseling

3.         Penerangan dan pemahaman tentang keperluan klien

4.         Kemajuan ke arah mencapai matlamat

5.         Membuat kesimpulan dan rancangan untuk masa depan klien berdasarkan pengalamannya semasa proses kaunseling sebelum menamatkan sesi kaunseling.

No comments:

Post a Comment