Friday, October 17, 2014

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIPLAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP

NAMA PELAJAR : ?
PROGRAM : PISMP
NAMA SEKOLAH : ?
NAMA PROJEK : PROGRAM ?
TEMPOH PELAKSANAAN : tarikh?

OBJEKTIF :
1.         ?
2.         ?

STRATEGI PELAKSANAAN :

Bil.

Aktiviti

Tempat

Tindakan
1.
?
?
Semua guru.


REFLEKSI :

Kekuatan projek ? ............................................................................................................................................
Kelemahan yang dikenal pasti ?
...........................................................................................................................................
Untuk mengatasi kekurangan di atas, ?
...........................................................................................................................................
Akhir sekali, ?
...........................................................................................................................................

KESIMPULAN :
Secara keseluruhannya, projek ini dapat diterima oleh warga SK ? dan berjalan seperti yang telah dirancang. Projek ini dilihat memberikan banyak manfaat kepada semua pihak.


No comments:

Post a Comment