Monday, September 24, 2012

Konsep 5P - Pemulihan


  • Pemulihan ialah strategi untuk membantu murid yang bermasalah dalam penguasaan sesuatu kemahiran atau aktiviti pelajaran. 
  • Guru hendaklah menyedari perbezaan kebolehan murid yang cepat, sederhana atau lambat menguasai sesuatu kemahiran atau menerima sesuatu isi kandungan pelajaran yang diajar (Marzukhi Nyak Abdullah, 1994).
  • Proses ini untuk membantu murid yang bermasalah pembelajaran atau bermasalah dalam penguasaan kemahiran asas 3M (Ab. Rahman Ab. Rash, Yap Kim Fatt, dan Ad. Rahim Selamat, 1997). 
  • Sekiranya murid itu mempunyai masalah berat dalam penguasaan kemahiran tersebut, dia perlu dimasukkan ke kelas khas yang diajar oleh guru khas pemulihan.
  • Selain itu, murid-murid perlu didedahkan dengan bahan-bahan, kaedah dan gerak kerja yang bersesuaian berdasarkan masalah dihadapi. Contohnya, guru memberikan latihan pengukuhan untuk dijadikan kerja rumah. 
  • Guru juga boleh menggunakan tenaga murid pintar untuk mengendalikan gerak kerja pengukuhan melalui pembelajaran rakan sebaya. 

No comments:

Post a Comment