Thursday, September 13, 2012

PERBEZAAN DI ANTARA PENDIDIKAN PEMULIHAN DAN PENDIDIKAN IMBUHANPendidikan pemulihan
Pendidikan imbuhan
1.     Rancangan pembelajaran disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran, tanpa mengira golongan kaya atau miskin.

1.     Rancangan pembelajaran disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah kekurangan kemudahan sosioekonomi.
2.     Rancangan pembelajaran ditumpukan khas kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

2.     Rancangan  pembelajaran untuk
semua pelajaran mengikut perkembangan kognitif murid-murid.
3.     Skop kajiannya banyak terbatas kepada pedagogi di dalam bilik darjah.

3.     Skop kajiannya meliputi
pedagogi dalam bilik darjah serta sosioekonomi dan politik  di luar bilik darjah.
4.     Program ini hanya meliputi aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

4.     Selain aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah, program ini juga meliputi program makanan, bantuan dari segi kemudahan dan kewangan.

5.     Bantuan diberikan kepada individu atau sekumpulan kecil murid sahaja di sekolah rendah dan sekolah menengah.

5. Bantuan diberikan kepada semua murid daripada golongan bawahan di peringkat prasekoalah, sekolah rendah serta ibu bapa mereka.

6.     Objektif ialah membetulkan kelemahan penguasaan kemahiran-kemahiran asas.
6. Objektif utama ialah merapatkan jurang dalam peluang pendidikan di antara golongan kaya dengan golongan miskin.


No comments:

Post a Comment