Thursday, September 13, 2012

Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif


Ujian Formatif
   Perbezaan
Ujian Sumatif
1.     Maklum balas kepada pelajar dan  guru: kemajuan dan kelemahan.

Fungsi
1. Pensijilan atau 
    penggredan


     2.  Sepanjang pengajaran

Masa
2. Pada akhir
    unit/kursus


     3.  Kognitif, psikomotor dan afektif

Penekanan

3.Kognitif

   
     4.  Terhad kepada tugasan

Sifat

4. Beraneka jenis

     5.  Berubah-ubah

Kesukaran

5. Senang – sukar

     6.  Dibentuk khas

Alat
6. Peperiksaan akhir            
    tahun


    7. Rujukan kriteria

Jenis ujian

7.Rujukan norma

No comments:

Post a Comment