Thursday, May 22, 2014

Cara-cara menyalurkan maklumat pendidikan dan kerjaya kepada murid                 i.            Mengedarkan buletin, paparan, poster, buku skrap berkenaan maklumat kerjaya & maklumat pendidikan 
                             ii.            Mengadakan kursus-kursus kesedaran untuk meningkatkan tahap kesedaran tanggungjawab pelajar terhadap kejayaan mereka sendiri.
                          iii.            Sebagai usaha untuk meningkatkan lagi kemahiran pelajar maka mereka akan didedahkan dengan beberapa ujian personaliti yang bertujuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
                          iv.            Pendedahan melalui pengumpulan maklumat kerjaya oleh murid. Adakan pertandingan peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan berkaitan kerjaya. Antara pertandingan yang melibatkan kerjaya adalah Eksplorsai Alam Kerjaya, kain rentang kerjaya, dan poster kerjaya. Dengan dibimbing oleh kaunselor maka para pelajar akan berusaha untuk mendapatkan bahan bagi kegunaan mereka.
                             v.            Menyebarkan input drpd Buku Panduan Pendidikan Kerjaya Sekolah Rendah yg disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

No comments:

Post a Comment