Thursday, May 22, 2014

Kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.-      Bantu pelajar berkembang dalam semua bidang.
-      Bantu pelajar buat pilihan dalam peringkat persekolahan mereka.
-      Bantu pelajar buat pemilihan kerjaya & membuat persediaan.
-      Menolong pelajar buat penyelesaian di sekolah.
-      Kenal pasti & memotivasikan pelajaran.
-      Kenal pasti jenis pertolongan yang diperlukan oleh pelajar.

No comments:

Post a Comment