Thursday, May 22, 2014

Peranan guru bimbingan membantu murid dalam pemilihan kerjayaa)            Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti, minat, nilai, dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri.
b)           Membantu murid mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengenali dunia pekerjaan.
c)            Membantu murid dalam memadankan diri murid dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai.

No comments:

Post a Comment