Thursday, May 22, 2014

Teori Kaunseling : Teori Behavioris (tingkah laku)·      Teori Behavioris (tingkah laku)
·   Hasil kajian Ivan Pavlov dan B.F. Skinner

·      Peranan kaunselor
·   Bertindak sebagai guru, pengarah, pakar
·   Aktif menganalisis rantaian antara tingkah laku bermasalah dan kesannya
·   Menjelaskan matlamat dan merancang modifikasi
·   Merapatkan jurang diri sebenar dan idaman klien
·   Mempamerkan ciri mesra dan empati

·      Pandangan teori terhadap manusia
·   Tingkah laku manusia terbentuk hasil dari proses pembelajaran dan kematangan.
·   Keperibadian manusia dipengaruhi oleh persekitaran.
·   Manusia memiliki kecenderungan ke arah positif dan negatif.
·   Manusia lahir secara fitrahnya baik.
·   Manusia mempunyai potensi untuk berkembang dan segala tingkah laku perkembangan harus diselesaikan dengan belajar.
·   Tingkah laku manusia juga boleh berubah berdasarkan kepada keperluan asas.

·      Teknik Teori Tingkah Laku
·   Shaping iaitu pembentukan tingkahlaku positif yang diinginkan dengan memberikan peneguhan positif.
·   Membuat kontrak tingkahlaku
·   Latihan asertif
·   Modeling
·   Membuat latihan tingkahlaku yang diinginkan (Behavior rehearsal)
·   Penstrukturan Kognitif
·   Extinction iaitu mengurangi frekuensi terjadinya dengan menghilangkan peneguhan.
·   Latihan Relaksasi
·   Satiation iaitu proses memberi reinforcement yang berlebihan sehingga kehilangannya nilainya sebagai penguat
·   Modifikasi tingkah laku
·   Disentisization
·   Floating
·   Token ekonomi

No comments:

Post a Comment