Thursday, May 22, 2014

Prinsip perkhidmatan bimbingan·   Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses pendidikan yang terancang dan berterusan
·   Bimbingan dan kaunseling adalah untuk semua kanak-kanak
·   Semua kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan apabila mereka memerlukannya
·   Bimbingan dan kaunseling adalah untuk melayan keperluan kanak-kanak bagi perkembangan potensi dan kebolehan
·   Bimbingan dan kaunseling bertujuan membantu kanak-kanak untuk memahami dirinya dan orang lain
·   Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses pembelajaran
Bimbingan dan kaunseling berorientasikan masa kini dan masa depan

No comments:

Post a Comment