Thursday, May 22, 2014

Kaunseling kelompok·      Kebaikan kaunseling kelompok
·   Membekalkan satu persekitaran yang selamat
·   Belajar antara satu sama lain
·   Dapat menjimatkan masa
·   Ahli berpeluang membantu ahli yang lain
·   Memupuk semangat dan motivasi sesama ahli
·   Meningkatkan kemahiran komunikasi

·      Jenis-jenis kelompok
·   Kelompok bimbingan
·   Aktiviti terancang
·   Fokus kepada mklumat berbentuk pendidikan
·   Bertujuan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan
·   Kelompok kaunseling
·   Pengalaman penyesuaian
·   Fokus kepada sokongan interpersonal dan kaedah menyelesaikan masalah
·   Bertujuan untuk pertumbuhan dan pemulihan

·   Kelompok terapi
·   Membekalkan pengalaman
·   Fokus pada masalah peribadi
·   Bertujuan untuk mencapai pemulihan

·      Punca kegagalan sesi kaunseling kelompok
·   Halangan Psikologikal seperti terlalu pendiam dan takut.
·   Halangan fizikal seperti kecacatan anggota badan (pendengaran tidak jelas dan penyakit kulit).
·   Halangan Sosial seperti malu bercakap dan tidak berani mengeluarkan masalahnya.
·   Halangan persekitaran seperti bau-bauan dan bunyi bising.
·   Perbezaan umur yang ketara.
·   Perbezaan jantina.
·   Perbezaan tahap pendidikan/kematangan
·   Perbezaan status ekonomi dan sosial (SES)
·   Pengkritik
·   Monopoli

·      Keperluan menjadi pemimpin kaunseling kelompok yang berkesan
·   Kepercayaan kaunselor terhadap proses kaunseling kelompok
·   Kesediaan  kaunselor menjadi model kepada ahli-ahli kelompok
·   Kemahiran melayan
·   Kemahiran penerimaan
·   Sikap kaunselor yang dapat berterus terang
·   Sabar dalam menjalankan sesi kaunseling kelompok
·   Kaunselor mempunyai daya tahan yang tinggi
·   Kaunselor mempunyai unsur kecindan
·   Kaunselor mempunyai karisma
·   Kefahaman teori oleh kaunselor
·   Pengalaman kaunselor dalam bidang berkaitan

·      Peranan pemimpin kaunseling kelompok
·   Merangsang emosi supaya ahli berani meluahkan perasaan, sikap dan nilai diri.
·   Mengambil berat apa yang berlaku dalam kelompok.
·   Menyediakan ahli kumpulan untuk menerima dan memahami apa yang berlaku dalam kumpulan.
·   Menentukan peraturan yang harus dipatuhi oleh ahli kelompok. menentukan matlamat, masa dan etika kaunseling/penstrukturan.
·   Sebagai pakar dalam interaksi yang berlaku dalam kelompok.
·   Mengembangkan interaksi di antara ahli dalam kelompok.
·   Menghalang/campur tangan untuk melindungi setiap ahli dari ciri negatif yang merosakkan proses kaunseling kelompok.
·   Menyelesaikan perselisihan faham
·   Pemudahcara

·      Ciri pemimpin kaunseling kelompok yg berkesan
·   Fasilitatif
·   Mesra
·   Menghormati ahli kelompok
·   Empati
·   Ikhlas
·   Terbuka
·   Tidak menghukum
·   Tidak membuat generalisasi
·   Tiada tanggapan/penilaian awal
·   Kecindan

·      Tindakan spontan mengelakkan kecelaruan kaunseling kelompok
·   Menangguhkan sesi kelompok kerana ada isu lebih besar perlu diselesaikan.
·   Mendapat persetujuan ahli terbabit untuk menjalani sesi kaunseling individu.
·   Boleh meminta ahli terbabit keluar kumpulan untuk meredakan emosi sekiranya pemimpin berhasrat untuk meneruskan sesi.
·   Pemimpin kelompok melakukan teknik relaksasi.


·      Kriteria pemilihan ahli kaunseling kelompok
·   Pencarian ahli / penyebaran maklumat/ pengedaran borang temujanji
·   Jumlah ahli / saiz kelompok
·   Umur ahli
·   Jantina ahli
·   Penetapan Jenis Kelompok
·   Penetapan Tujuan Kelompok
·   Masa
·   Tempat/Lokasi
·   Pemimpin kelompok

No comments:

Post a Comment