Thursday, May 22, 2014

Perbezaan bimbingan, kaunseling dan psikoterapi

Bimbingan
Kaunseling
Psikoterapi
Matlamat
Matlamat jangka pendek
Jangka pendek dan jangka panjang
Fokus
Pemberian maklumat atau nasihat
Bersifat perkembangan kendiri
Bersifat pemulihan
Pendekatan rawatan
Pendekatan pencegahan dan penyelesaian masalah
Lebih kompleks
Masalah klien
Merangkumi masalah berkaitan kehidupan seharian atau akademik
Masalah kompleks seperti kecelaruan mental
Setting
Sekolah, IPT, masjid dan sebagainya
Hospital atau pusat rawatan mental
Tempoh rawatan
Agak singkat (1-5 sesi)
Lebih panjang
Pelaksana
Guru biasa
Guru bimbingan dan kaunseling
Pakar psikologi kaunseling atau pakar psikiatri
Sasaran
Individu, kelompok besar dan kecil
Individu, kelompok kecil
Individu yg mempunyai masalah psikologi

No comments:

Post a Comment