Thursday, May 22, 2014

Definisi bimbingan, kaunseling dan psikoterapi


a)      Bimbingan
Aktiviti yang dijalankan untuk membekalkan individu atau ahli kelompok dengan ilmu atau kemahiran tertentu.
b)      Kaunseling
suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling.
c)       Psikoterapi
Pemulihan minda atau pemulihan kendiri iaitu rawatan sakit jiwa atau gangguan mental dengan menggunakan kaedah psikologi.

No comments:

Post a Comment