Thursday, May 22, 2014

Sejauhmana kemahiran-kemahiran lain dalam dalam kaunseling dapat membantu meningkatkan kemahiran mendengar aktif guru bimbingan?                      i.        Tentangan Mata

a.    Mewujudkan hubungan mata yang baik adalah salah satu cara yang paling penting di mana kaunselor boleh menunjukkan bahawa dia berminat dengan apa yang klienperkatakan.
b.    Merenung klien ke bawah boleh menjadi tidak produktif, lakukan tentangan mata dengan cepat, renungan mata klien setiap tiga atau empat saat merupakan bahagian penting mendengar secara aktif.

                     ii.        Postur

a.    Amalkan secara santai, postur terbuka menghantar mesej bahawa kaunselor adalah bersedia untuk mendengar klien. Tidak berpeluk tubuh dan bersilang kaki, terus menghadapi klien dan condong sedikit ke hadapan adalah cara yang berkesan untuk menyakinkan klien.

                    iii.        Parafrasa

a.    Klien kadang-kadang sukar untuk menjelaskan dengan mudah perasaan mereka. Salah satu cara bahawa kaunselor boleh membantu klien mereka dengan ini adalah oleh parafrasa. Kemahiran mendengar secara aktif ini memerlukan kaunselor menyatakan semula sesuatu yang telah diperkatakanoleh klien.

                   iv.        Meminta Penjelasan

a.    Salah satu cara terbaik di mana kaunselor boleh menunjukkan yang dia mendengar secara aktif adalah dengan bertanya soalan-soalan yang bertujuan untuk mendapat penjelasan lanjut dari kliennya.

                    v.        Refleksi empati

a.    Refleksi empati melibatkan mendengar perasaan klien dan memberi respon kepada mereka. Ia meyakinkanklien bahawa adaorang lain mendengar dan memikirkan tentang bagaimana dia rasa.

                   vi.        Mendorong (Dorongan Minimun)

a.    Mendengar secara aktif boleh memudahkan atau mendorong klien untuk terus bercakap iaitu dengan menggunakan ungkapan mudah / minimum seperti "uh-huh" atau "beritahu saya lagi" atau "benar-benar?"

                  vii.        Kekal Fokus

a.    Mendengar secara aktif adalah mengekalkan tumpuan terhadap klien. Adalah penting untuk tidak memberi nasihat atau bercakap mengenai pengalaman peribadi melainkan jika diminta klien. Jika tidak, kaunselor harus mengandaikan bahawa klien perlu bercakap perkara ini di luar. Gangguan ini akan mengalih perhatian klien dan menjadikan kaunselor pendengar yang lemah.

                 viii.        Merumus

a.    Kadang-kadang klien boleh bercakap panjang lebar dalam menyampaikan masalah ini kepada kaunselor. Kaunselor boleh meyakinkan pelanggan dan mendengar secara aktif dengan meringkaskan apa yang telah diperkatakan.

No comments:

Post a Comment