Thursday, May 22, 2014

Terapi Muzik
              i.  Konsep utama
·   Secara intrinsik, muzik adalah sebahagian daripada budaya kita
·   Muzik boleh member kanak-kanak peluang untuk mengenali pemikiran dan perasaan terpendam
·   Muzik mempunya struktur asas seperti ritma, melodi,pic dan tempo yang dapat menstruktur semula pemikiran kanak-kanak

            ii.  Proses perancangan dan pelaksanaan terapi muzik
·   Mendapat persetujuan klien dengan rancangan rawatan dan etika intervensi
·   Mengatur pra sesi untuk klien menghadiri terapi supaya klien dapat mengetahui kemudahan-kemudahan sedia ada
·   Mengadakan tempoh penilaian untuk menentukan strategi dan struktu sesi terapi yang sesuai
·   Merekod secara terperinci semua aktiviti yang dilaksanakan
·   Refleksi atau tindakan terapis diadakan selepas setiap sesi untuk penambahbaikan
·   Memberitahu klien dan penjaganya rancangan dan rawatan sesi yang berikutnya
·   Mengakhiri sesi terapi dengan teknik yang sesuai.

No comments:

Post a Comment