Thursday, May 22, 2014

Terapi Bermain              i.  Definisi terapi bermain
·   Penggunaan secara sistematik model tereotikal untuk membentuk proses interpersonal.

            ii.  Kelebihan terapi bermain
·   Memberi kanak-kanak peluang utk membuat pilihan sendiri tanpa bergantung pada orang lain
·   Membolehkan mereka melahirkan perasaan tidak sedar dan bercirikan fantasi
·   Membekalkan tempat yang selamat bagi mereka meluahkan perasaan
·   Memupuk empati dan menghormati orang lain
·   Menjadi lebih bertanggungjawab dan membentuk lebih strategi berkesan

           iii.  Ciri-ciri guru mengamalkan terapi bermain
·   Menghargai kanak-kanak
·   Mempunyai sifat kecindan
·   Bersikap gemar bermain
·   Berkeyakinan diri dan boleh dipercayai
·   Bersifat terbuka dan jujur

         iv.    Teknik terapi bermain
·   Bermain dengan anak patung
·   Bermain dengan boneka
·   Main pasir

          v.    Persediaan pelaksanaan terapi bermain
·   Bilik terapi bermain
·   Media mainan

No comments:

Post a Comment