Monday, October 22, 2012

CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN


APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN?
·       Bahan pelajaran memainkan peranan penting.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.
·       Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran
·       Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran diutamakan
·       Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih dalam kemahiran, kefahaman dan berdikari.
·       Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan.
·       Peluang interaksi antara muid banyak. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji, projek, perbincangan dsb.
·       Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran
·       Kaedah & Teknik – komputer, bahan cetak, modul, buku teks, buku rujukan, kamus, perakam pita, carta, peta, geraf, spesimen, slaid, video, televisyen, projektor,  dsb.

No comments:

Post a Comment