Tuesday, October 23, 2012

PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF


 • Mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi/kesimpulan
 • Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus
 • Contoh-contoh mempunyai prinsip yang sama
 • Murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenalpasti & mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi/kesimpulan
 • Matematik, bahasa dan sains banyak menggunakan pengajaran induktif
 • Kaedah inkuiri-penemuan diamalkan apabila mengajar sains
  • Contoh kusus ikan emas, udang, sotong, berudu
  • Memerhati & mengkaji – bernafas melalui insang
  • Mentafsir dan membuat generalisasi – Haiwan hidup dalam air mempunyai insang untuk bernafas.
 • Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif
  • Sediakan contoh-contoh yang sesuai
  • Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan
  • Guru tidak menghuraikan isi pelajaran, murid dibimbing untuk mencari kesimpulan
  • Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama
  • Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi.
  • Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama
  • Guru tidak harus memberi contoh sekaligus
  • Sediakan alat bantu mangajar
  • Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat, dengar, hidu & sentuh.
  • Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.

No comments:

Post a Comment