Thursday, October 25, 2012

PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI (Mastery Learning)


 • Maklumbalas pembelajaran, pengubahsuaian, meningkat keberkesanan
 • Faktor pencapaian murid:
  • Kebolehan asas
  • Kuantiti & kualiti pengajaran/pembelajaran
  • Kebolehan memahami pengajaran
  • Daya usaha pembelajaran berterusan
  • Masa pembelajaran
 • Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur.
 • Pilih kaedah & teknik yng berkesan
 • Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran.
 • Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran
 • Yang lemah diberi pemulihan dan yang mencapaia objektif diberi aktiviti pengayaan.

No comments:

Post a Comment