Wednesday, October 17, 2012

Prinsip Kritikan Feminisme


 • Teori kritikan feminisme menggunakan istilah koda. 
 • Koda adalah beberapa konsep tentang sesuatu yang telah dipersetuju akan keciriannya. 
 • Terdapat empat kod-kod yang diterima sebagai prinsip kritikan teori feminisme.
 • Antara kod yang yang diterima sebagai prinsip kritikan teori feminisme yang pertama adalah biologi. 
 • Menerusi pandangan Elaine Showalter, pengkritik-pengkritik feminis mestilah memikirkan perbezaan biologi dan hubungannya dengan penulisan tentang watak wanita. 
 • Hal ini bermaksud, apabila membincangkan mengenai biologi, jangan hanya tertumpu kepada tubuh wanita semata-mata tetapi haruslah berfikir lebih jauh daripada itu. 
 • Sebagai contoh, kita boleh memikirkan mengenai fungsi biologi wanita itu sendiri serta tugas mereka sebagai ibu, isteri, kakak, nenek dan sebagainya.
 • Pengkritik feminis yang menulis dalam perspektif biologi menekankan pentingnya tubuh badan mereka sebagai sumber inspirasi dalam tulisan mereka.
 • Koda atau aspek yang kedua iaitu aspek pengalaman. 
 • Aspek ini mempunyai perkaitan dengan aspek biologi. 
 • Ini bermaksud perkembangan tubuh badan wanita yang merupakan satu pengalaman sejak mereka dilahirkan sehingga mereka sudah tua.
 • Misalnya, pengalaman melahirkan anak.
 • Pengalaman yang dialami oleh kaum wanita amat jauh bezanya dengan kaum lelaki. 
 • Kaum perempuan pula, sejak kecil telah diasuh untuk menjelmakan sifat keperempuanan mereka. sebagai contoh, menolong ibu membuat kerja-kerja rumah.
 • Bagi golongan feminis radikal, aspek pengalaman ini perlulah dihuraikan dengan sejelas-jelasnya. 
 • Oleh yang demikian, penjelasan ini diperlukan untuk membetulkan fakta sebenar yang digambarkan oleh penulis lelaki. 
 • Sejak dari kecil lagi, setiap individu telah dibahagikan kerja mengikut jantina dan membesar dengan pengalaman yang berlainan. 
 • Selain itu, lelaki pula membantu ayahnya membasuh kereta atau sebagainya.
 • Koda atau aspek yang ketiga iaitu aspek psikologi. 
 • Pengetahuan mengenai ilmu psikologi amat penting kerana pengetahuan ini menjadi alat dasar kajian untuk menghayati watak-watak dalam genre sastera. 
 • Wilbur Scott (1962) berpadangan bahawa disiplin psikologi dapat diaplikasikan dalam karya sastera untuk menerangkan aksi atau reaksi seseorang watak yang sukar diramal.
 • Terdapat dua cabang psikologi dalam bidang kesusasteraan iaitu psikologi pengarang dan psikologi watak-watak. 
 • Golongan feminis amat menitikberatkan psikologi dalam karya melalui psikologi watak-watak dalam sesebuah karya penulisan. 
 • Antaranya adalah pemikiran watak, imaginasi, keinginan watak, cita rasa, tekanan perasannya, jiwa dan segala sesuatu yang lahir daripada hati dan kata-kata watak.
 • Seterusnya, koda atau aspek yang ketiga adalah aspek sosial. 
 • Terdapat perbezaan antara sosial kaum lelaki dengan sosial kaum wanita apabila diceritakan dalam karya penulisan. 
 • Antara aspek sosial wanita yang dikenal pasti boleh dimasukkan ke dalam karya ialah proses sosialisasi (soal didikan, pendidikan, pekerjaan dan pergaulan), tugas sosial (anak gadis, dara, ibu, isteri, nenek) serta kelas sosial wanita (kelas bawahan, menengah dan atasan). 
 • Ruth Robbins (1995) telah memberikan tiga pandangan iaitu kajian harus membayangkan realiti wanita yang sebenarnya kemudian dinilai dengan ukuran pandangan feminis.
 • Selain itu, kajian haruslah menghubungkan hubungan teks dengan masyarakat. (sistem masyarakat, politik, kekuasaan). 
 • Di samping itu, kajiah perlulah memfokuskan kepada peranan untuk memberontak terhadap segala kezaliman dan usaha kemerdekaan serta kebebasan.

No comments:

Post a Comment