Wednesday, October 10, 2012

Pemulihan Khas


  • Kurikulum pemulihan bagi kelas khas untuk murid lambat tidak harus berbeza secara radikal dengan kelas biasa. 
  • Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) semenjak tahun 1960-an lagi. 
  • Program ini bertujuan untuk membantu murid-murid sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran iaitu masalah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Mereka dikenal pasti melalui ujian saringan.
  • Pada tahun 1983 pula Sistem Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). 
  • Hal ini merupakan usaha untuk membantu murid yang mengalami masalah penguasaan kemahiran asas 3M menerusi Program Pemulihan Khas. 
  • Pemulihan jenis ini dijalankan di bilik darjah khas oleh guru khas yang terlatih dalam bidang ini
  • Masalah dalam penguasaan kemahiran 3M yang kompleks ini mestilah disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran dan bukan kognitif.
  • Jika faktor masalah itu disebabkan faktor kognitif iaitu lembam, mereka akan dihantar ke kelas pendidikan khas. 
  • Bagi murid-murid yang sudah menguasai kemahiran asas 3M di kelas pemulihan khas, mereka akan dihantar semula ke kelas biasa untuk menjalani aktiviti pembelajaran seperti murid-murid lain.

No comments:

Post a Comment