Tuesday, October 23, 2012

PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF


 • Strategi Pengajaran Deduktif merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus, hukum, teorem, peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus.
 • Bermula daripada berberapa rumus, prinsip, hukum, teorem/peraturan
 • Digunakan kesimpulan baru, generalisasi baru daripda rumus, hukum, peraturan
 • Proses pengajaran:
  • Prinsip/rumus
  • Kaedah deduktif
  • Aplikasi rumus/prinsip
  • Mendapat rumus baru, prinsip baru dsb.
  • Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal,
  • Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori, peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah.

No comments:

Post a Comment