Sunday, October 14, 2012

Kritikan Sastera Showalter

 • Elaine Showalter ialah pengkritik feminis yang berwibawa dan disegani. Pandangan-pandangannya banyak diterima, teorinya banyak digunakan dan tulisan-tulisannya sering dirujuk. 
 • Menerusi kajiannya, Elaine Showalter (1986) membahagikan sejarah perkembangan penulisan dan kritikan yang dihasilkan oleh wanita kepada tiga tahap dan dikaitkan dengan istilah-istilah feminine, feminist dan female. 
 • Showalter mengatakan pada tahap feminine, pengarang wanita masih dipengaruhi oleh andaian kaum lelaki tentang wanita, dengan matlamat untuk setanding dengan pencapaian intelektual kaum lelaki.
 • Ramai pengarang wanita pada tahap ini juga selalu menyembunyikan identiti mereka dengan menggunakan nama pena yang terdiri daripada nama lelaki. 
 • Selain itu, pengarang wanita juga menggunakan kesusasteraan sebagai media untuk menunjukkan ketidakadilan yang mereka hadapi. 
 • Seterusnya, tahap ketiga dalam sejarah perkembangan pergerakan feminis iaitu female, ditegaskan oleh Showalter bukan sahaja digunakan untuk merujuk kepada makna biologi sahaja.
 • Showalter juga membahagikan kritikan kepada wacana dan perspektif feminisme kepada dua bahagian iaitu kritikan feminis dan ginokritikan. 
 • Kritikan feminis menumpukan perhatian kepada wanita sebagai pembaca atau pengguna. 
 • Menurut Mana Sikana (2008), kritikan feminis juga mengkaji bagaimana citra wanita dalam kesusasteraan kerap kali menonjolkan yang stereotaip tentang wanita dan sedikit pun tidak mencerminkan kerumitan dan kompleksiti jiwa wanita tetapi lebih mendedahkan projeksi atau mekanisme bela diri kaum lelaki. 
 • Hal ini menunjukkan, karya yang ditulis oleh seseorang pengarang itu hanyalah menunjukkan kelebihan kaum lelaki di samping menjatuh-jatuhkan kaum wanita.
 • Kritikan feminis juga mengkaji semula usaha pengkritik sastera dalam mengemukakan ciri-ciri salah anggap kritikan sastera tentang watak wanita. 
 • Tambahan lagi, kritikan sastera juga menganalisis wanita yang dieksploit dan dimanipulasi, terutama dalam media popular seperti filem-filem dan televisyen menggunakan unsur-unsur kejantinaan wanita untuk diperalatkan bagi tujuan komersial dan untuk meraih keuntungan besar. 
 • Kritikan feminis juga mendorong kaum wanita supaya membaca teks-teks yang ditulis oleh pengarang lelaki dan melihat bagaimana selama ini wanita itu dianggap lemah, penuh daya berahi dan hanya digunakan untuk bahan tarikan lelaki. Menurut Elaine Showalter (1979), imej-imej wanita yang selalunya setara, klise serta stereotaip mengakibatkan kaum wanita sering disalahtanggap dan u definisi wanita hanyalah keghairahan. 
 • Bahagian kedua iaitu ginokritikan yang merupakan satu istilah yang dipinjam daripada pengkritik Perancis, lagynocritique
 • Bahagian ini memberi perhatian kepada wanita sebagai penulis, iaitu ‘wanita sebagai penghasil maksud tekstual’. 
 • Perhatian diberi kepada sejarah, tema, genre, struktur dan karya yang dihasilkan oleh kaum wanita. 
 • Pandangan ginokritikan ialah sikap wanita sebagai penulis dan pemberi nilai terhadap teks-teks yang dihasilkan. 
 • Penulis wanita haruslah memiliki suatu rangka kerja yang bersistematis untuk mengemukakan imej-imej, perwatakan dan perjuangan yang boleh mencabar serta menentang dan merobohkan apa yang dikonsepsikan oleh kaum lelaki selama ini. 
 • Sehubungan dengan itu, penulis wanita juga mestilah menghasilkan teks-teks yang sama hebat dengan kaum lelaki menerusi strategi tekstualnya sendiri, rangka naratifnya sendiri dan ideologi kekuasaannya sendiri.
 • Oleh yang demikian, keduap-dua bahagian menerusi pendekatan kritikan Showalter iaitu kritikan feminis dan ginokritikan ini merupakan usaha-usaha memartabatkan penulis wanita dan melahirkan teks-teks yang feminis dan pengkritik yang bersifat feministik. Showalter ingin membebaskan kaum wanita daripada segala jaringan perhambaan dan mengeluarkannya daripada terbenam menjadi hamba.


No comments:

Post a Comment