Sunday, October 21, 2012

Ciri-ciri Strategi Pemusatan Murid


APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID?
·   Murid memainkan peranan penting
·   Komunikasi dua hala. Guru menyoal/membimbing.
·   Kepimpinan guru secara demokratik. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat,
·   objektif pencapaian murid diutamakan
·   perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang ( j.e.r.i.)
·   Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid.
·   Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna, memahami & membuat kesimpulan,
·   Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama, bertolak ansur, tolong-menolong)
·  Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk,
·  Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif.
·  Kaedah & Teknik – projek, inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalanan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, kumpulan kecil dsb.

No comments:

Post a Comment