Saturday, October 20, 2012

Ciri-ciri Strategi Pemusatan Guru


APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU?
· Guru memainkan peranan penting
· Komunikasi sehala. Guru banyak bercakap.
· Kepimpinan guru secara autokratik
· Pencapaian objektif guru diutamakan
· Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada  penyuburan nilai murni/perkembangan emosi.
·Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal.
·Interaksi di antara murid adalah pasif.
·Kaedah keseluruhan kelas.
·Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif.
·Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, kumpulan/pasukan, bercerita, keseluruhan kelas.

No comments:

Post a Comment