Thursday, October 11, 2012

Pemulihan Biasa


  • Bagi pemulihan biasa, guru akan membantu murid-murid yang mempunyai masalah-masalah ringan sahaja di dalam kelas. 
  • Mereka akan dikendalikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. 
  • Murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran dikenal pasti semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Aktiviti pemulihan dijalankan secara semerta.
  • Guru mata pelajaran akan membahagikan pecahan kumpulan cerdas, sederhana dan lemah di dalam kelas. 
  • Mereka yang menjalani pemulihan kelas biasa ini tergolong dalam kumpulan yang lemah dalam penguasaan sesuatu kemahiran. 
  • Jadi, mereka akan diberi fokus dan perhatian yang lebih oleh guru mata pelajaran tersebut semasa aktiviti pemulihan. 
  • Semasa mereka menjalani aktviti pemulihan, murid-murid di dalam kumpulan sederhana dan cerdas akan menjalani aktiviti pengayaan.
  • Namun begitu, sekiranya murid masih gagal menguasai kemahiran yang dijalankan semasa aktiviti pemulihan kelas biasa, mereka digelar murid-murid yang mengalami masalah-masalah pembelajaran yang kritikal dan seterusnya akan dihantar di kelas pemulihan khas.

No comments:

Post a Comment