Wednesday, October 24, 2012

PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK


 • Pokok perbicaraan/topic utama contoh tema alam semula jadi, tema perpaduan kaum
 • Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan
  • kumpulan pelbagai kebolehan
  • sama kebolehan
 • Tema yang sama dibincangkan oleh
  • kumpulan pelbagai kebolehan
  • sama kebolehan
 • Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi
  • kumpulan pelbagai kebolehan
  • sama kebolehan
 • Selepas perbincangan, dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil kumpulan
 • Membuat rumusan

No comments:

Post a Comment