Thursday, October 18, 2012

Kepentingan Kritikan Feminisme Dalam Kajian Sastera


  • Antara kepentingan kritikan feminisme dalam kajian sastera ialah kritikan ini menyedarkan kita tentang perkaitan antara aspek seksual dengan karya yang telah dianalisis.
  • Selain itu, kritikan ini juga mendedahkan mekanisme bela diri yang digunakan oleh kaum lelaki dengan menggambarkan watak wanita yang stereotaip dan seolah-olah tiada kompleksiti jiwa. 
  • Wanita yang dianggap lemah oleh penulis karya akan dibela menggunakan kritikan-kritikan Showalter atau Cheri Register.
  • Di samping itu, kritikan ini juga mengkaji semula dan menyorot usaha pengritik sastera dalam mengemukakan ciri-ciri salah anggap kritikan tentang wanita dan mengesan pengarang wanita yang tidak dimasukkan dalam sejarah. 
  • Kebiasaannya dalam karya, penulis akan tersalah anggap mengenai diri kaum wanita. 
  • Oleh yang demikian, menerusi kritikan feminisme inilah kita boleh menyedarkan pengarang bahawa wanita tidak seperti apa yang mereka sangka. 
  • Kritikan sastera turut menganalisis wanita yang dieksploitasi dan dimanipulasi, dianggap lemah dan penuh daya berahi. 
  • Seterusnya, kritkkan feminisme akan mendorong penulis wanita menghasilkan karya-karya baharu, yakin diri, dan membawa semangat baharu dalam karya.
  • Oleh yang demikian, adalah berkesan sesuatu kritikan itu menggunakan kritikan feminisme jikalau ingin memartabatkan atau membela nasib kaum wanita.
  • Hal ini kerana, setiap orang mempunyai pelbagai hak masing-masing dan wanita juga mempunyai hak untuk dibela apabila terancam menerusi teks-teks karya yang dihasilkan pengarang.


No comments:

Post a Comment